Παράδοση προϊόντων

Παράδοση προϊόντων

Η μεταφορά και παράδοση μικρών αντικειμένων γίνεται από τα ΕΛΤΑ.

Για μεγαλύτερα, βαρύτερα ή ιδιαιτέρως εύθραυστα αντικείμενα προηγείται συνεννόηση.